• Mässvik-0
  • Mässvik-0
  • Mässvik-21

Mässvik

Mässvik är sedan år 1664 ett säteri. En utomordentligt trevlig plats att bo och leva på, säger Åke Lillienau.

Artikelnr: 978-91-86859-22-0 Kategori:

Beskrivning

Åke Lillienau är bokstavligen född i Flygeln på Mässvik en vinterdag år 1929. Efter studentexamen i Arvika, jordbrukspraktik, bl a på Irland ett par år, lantbruks- och  skogsutbildning och ett par kortare anställningar inom området, blev han ansvarig för driften på Mässvik från år 1956.
August Lillienau, Åkes farfar, förvärvade egendomen år 1923 och lämnade ett ansvar till sina efterlevande att vårda platsen och göra det möjligt för nya generationer att leva är.

”Genom släktens etablering på Mässvik har jag funnit det intressant att så långt möjligt beskriva och dokumentera utvecklingen genom ett antal år så långt jag känner till, ett arbete som roar mig att göra”.

 

Säljs av författaren, tel. 0533-33022