• Omslag_framsida

De som aldrig kom hem

400.00kr

Syftet med denna bok är att för första gången genomföra en djupare undersökning och analys av de haverier med dödlig utgång som skedde mellan 1946 och 1989. Det är också ett försök att för allmänheten på ett begripligt sätt klarlägga vad som egentligen hände. Och inte minst, ge de flygare som omkom en egen historia – alla de flygare vars namn nu finns på väggen i Flygvapnets minneshall.
Andra upplagan

Utmärkelser:
ÅRETS BOK OM SVENSK HISTORIA

ÅRETS SVENSKA FLYGBOK

Artikelnr: 978-91-88503-70-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Under andra världskriget och en bit in på 1950-talet byggdes det svenska Flygvapnet upp till att bli ett av världens fyra, fem största. Orsaken var kalla kriget som gjorde att freden kändes skör. Samtidigt sökte sig många unga män till Flygvapnet för sin dröm att få flyga. Mängder av flygförare, flygsignalister, flygnavigatörer utbildades under kalla kriget.
Kombinationen av uppbyggnaden, där inte alltid Flygvapnet som organisationen hann med, en orutinerad ung flygande personal och den allt snabbare tekniska utvecklingen kom att kräva offer.
Under den här perioden omkom 441 flygförare, 96 besättningsmän och 10 passagerare, totalt 547 flygare.

Några veckor efter att första upplagan gått i tryck kunde vi efter flera års sökande komplettera det omfattande porträttgalleriet med den enda saknade bilden. Ni som har första upplagan av boken kan ladda ner den nu kompletta sidan 32 här.