Böcker på gång

Liv efter liv efter liv av Lars Forsman
Ekshäradsdialekten av Dialektgruppen
Med järnhand ska vi driva mänskligheten mot lyckan av Alicia Stenfors