Böcker på gång

Bilderna av Mats Holmstrand och Lennart Gybrant
Sikta högre av Enar Jonasson
Arvegods av Lars Ahlqvist