• Människans illusoriska rationalitet - om kampen mellan känsla och förnuft i samhälle och politik-0
  • Människans illusoriska rationalitet - om kampen mellan känsla och förnuft i samhälle och politik-0
  • Människans illusoriska rationalitet - om kampen mellan känsla och förnuft i samhälle och politik-142

Människans illusoriska rationalitet – om kampen mellan känsla och förnuft i samhälle och politik

200.00kr

Är vi människor rationella? Väljer vi det alternativ med den bästa balansen mellan kostnad och nytta när vi fattar beslut? Eller styrs vi mer av våra känslor och impulser? Claes Wallenius menar att det kan vara både och, men oftare än vi vill tro det senare.

Claes Wallenius är leg psykolog, fil dr i psykologi och forskare på Försvarshögskolans Ledarskapscentrum. Han har även ledarerfarenhet från högre politiska nivåer, bland annat som kommunalråd i Karlstad.

Läsprov här

Bloggat om boken här
Artikel på Försvarshögskolans hemsida här

Artikelnr: 978-91-87685-05-7 Kategorier: ,

Beskrivning

Är vi människor rationella? Väljer vi det alternativ med den bästa balansen mellan kostnad och nytta när vi fattar beslut?  Eller styrs vi mer av våra känslor och impulser? Claes Wallenius menar att det kan vara både och, men oftare än vi vill tro det senare. Våra känslor – och våra sätt att hantera dessa – är viktiga orsaker till att beslut inte får förväntatresultat, såväl som till fiendebilder, våld och ondska.
Det kan vara fullt rimligt att använda magkänsla vid vardagliga beslut som bara berör en själv och inte får några dramatiska konsekvenser. Men fokus i denna bok är främst på olika sammanhang där beslut får – eller förväntas få – stora effekter. Den första delen tar upp frågor om vi är rationella i relation till olika typer av hot – alltifrån risker i samhället till livshotande situationer och krig. I den andra delen analyseras om politiska beslutsfattare och olika politiska rörelser är rationella – alltifrån ”vanliga” kommunalpolitiker till mer extrema och våldsbejakande rörelser. Boken innehåller också en teoretisk del där det förs en diskussion om hur vår bristande rationalitet kan förklaras och förstås.

Claes Wallenius är leg psykolog, fil dr i psykologi och forskare på Försvarshögskolans Ledarskapscentrum. Han har även ledarerfarenhet från högre politiska nivåer, bland annat som kommunalråd i Karlstad.