• Krey2_omslag

En historisk vandring utanför Bofors grindar

250.00kr

En historisk rundvandring i Karlskoga, som startar i Brogården och går längs Kanalvägen. Boken visar den utveckling som skett av området och den omgivande bebyggelsen. Den handlar också om de verksamheter som järnvägen och Bofors skapat.

This field can't be Empty
Artikelnr: 978-91-89705-09-8 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Barbro och Jan Krey förvärvade Brogården år 2005. Sedan dess har huset med omgivande tomt rustats upp både in- och utvändigt. De har sin privatbostad i ena delen av huset och den andra delen tjänstgör som hotell. Under åren har mycket historiskt material insamlats som delges i denna bok.

Bolaget Bofors skapade med hjälp av vattenkraften i Timsälven en stor industri. De verksamheter som det bolaget skapade utanför verkstadsområdet beskrivs i denna bok. Det har i brukets regi tillkommit tjänstebostäder, skjutbanor, ungdomsgårdar, idrottsplats, hotell mm.

I denna bok görs en historisk rundvandring som startar i Brogården och går längs Kanalvägen. Därefter beskrivs tidigare och nuvarande verksamheter utanför Bofors staket.

Detta är en utökad version av bokens första upplaga.