• Det svenska militärflygets debut-0
  • Det svenska militärflygets debut-0
  • Det svenska militärflygets debut-84

Det svenska militärflygets debut

160.00kr

För första gången ges en sammanhållen framställning om introduktionen av det allra första militära flyget i Sverige år 1912, med marinlöjtnanten Dahlbecks februariflygningar från Stora Värtans is och med arméofficerarna Hamilton, von Porat och Jungners uppstigningar från Axvall och Redberga under sommaren och hösten. Boken innehåller också sergeant Eugen Anderssons dagboksanteckningar.

Artikelnr: 978-91-86859-47-3 Kategori:

Beskrivning

Axevalla hed tjänstgjorde för 100 år sedan som Sveriges första militära flygfält. Sommaren 1912 blev det basen för Sveriges första flygförband och första krigsflygskola med de två från Frankrike inköpta flygplanen. Det blev också platsen för smärre missöden och triumfer. Det ena planet havererade bara efter några dagar, det andra flög mot ära och berömmelse över Skaraborgsbygden – ett spektakulärt gratisnöje för somliga, för andra en styggelse, ett uppror mot Gud och naturlagarna, som en lärarinna framhöll för sina elever. Under tidig höst fortsatte de båda planen sina flygningar vid Redberga gård utanför Falköping, för att därifrån delta i årets höstmanöver – som blev en vintermanöver. Båda flygplanen finns bevarade på Flygvapenmuseum i Linköping.