• Chapmania_omslag

Chapmania

159.00kr

Karl Petter Äng har kommit med ytterligare en diktsamling. Den här gången vill han snarare kalla sig kollektor och sammanställare än poet och litteratör.

Artikelnr: 978-91-88503-44-2 Kategori:

Beskrivning

I den nya diktsamlingen CHAPMANIA, har Karl Petter snarare än Poet och Litteratör varit kollektor och sammanställare.

… mister Vegræus är alltför beskedlig. Det som snarare hänt det sista året – medan jag varit overksam/stridit med och mot det retterska – är att densamme skrivit en diktsamling å det Chapmanska Samfundets vägnar. Detta är Vegræus debut som Poet och jag är, tillsammans med samfundets resterande Sex, oändligt tacksam över denna finaste väntjänst. Samfundet är rörda av hans tappra arbete men också imponerade av hans ”yra eteriska tår”, de försynta fötter som följde oss i hasorna alla dessa år. De (fötterna) tillsammans med hans snille har gjort det som vi själva sällan mäktade med, nämligen ett verk, ”CHAPMANIA”.

Det Chapmanska Samfundet för Estetik & Filosofie (csef) bildades 2009. Förhoppningen var att finna ett eget rött rum – och att där göra konster, experiment av alla slag, utvinna livselixir. Och att fånga det nyvunna på papper. Hur det gick? Som för de flesta hemliga sällskap: både och. Ännu är samfundets Sju ett lag, ännu står det röda rummet öppet. Men utvinnarlustan kan ha tappat fart.

Därför vill samfundet tacka mister Vegræus för denna skildring. Kanske kan den knuffa oss vidare på konstens ”vassa makadamiserade väg”.

/ Ordförande, Karl Petter Äng 2018.