• Råda_omslag

Bilderna

250.00kr

Den här boken handlar om Södra Råda gamla kyrka 1952-2001, om ett vinterdygn 1956 i den lilla byn Linhult, om människor och om spelmän.

Om det inte varit för träkyrkan, uppförd på 1300-talet och fylld av målningar från den tiden, hade Södra Råda varit en liten anonym landsbygdsförsamling som så många andra. Men till den unika kyrkan kom folk långväga ifrån för att ta del av samma bilder som mött generationer av besökare under århundradenas lopp.

Kyrkan var på väg att bli världsarv när den i november 2001 brändes ner till grunden av en pyroman.

 

Artikelnr: 978-91-88503-58-9 Kategorier: ,

Beskrivning

Om författarna:

Mats Holmstrand och Lennart Gybrant har tidigare utgivit Mörkrets obönhörliga lyskraft; 1988

Mats Holmstrand har tidigare utgivit
Slutet på en resa, början på en resa; 1986 (med Staffan Ekegren)
Himlen är färgen blå – en resa i de blindas värld; 1989 (med Staffan Ekegren)
Den andra resan. Femton år med de nya svenskarna; 1994 (med Staffan Ekegren)

Mats Holmstrand har medverkat i:
Slott och herresäten i Sverige (Värmlandsdelen); 1968
De sista gruvarbetarna (del av Jernberget i Persberg, av Staffan Stolpe); 1982
Staden vid Varnan – vårt Kristinehamn (med Bernt Stenberg); 1992

Mats Holmstrand, född i Kristinehamn 1936.
Praktik hos fotografer i Stockholm 1953-1954.
Dokumentär stillbildsfotograf.
Ämnen: Människor i olika situationer i Sverige, flyktingar, gruvarbetare, lantbrukare, synskadade m fl.

Lennart Gybrant, född i Kristinehamn 1949.
Utbildad vid Gerlesborgsskolan, Stockholm, 1968-70, och Kungliga Konsthögskolan Stockholm,
avdelningen för måleri, 1970-75.
Sedan början på 1970-talet har han inventerat och dokumenterat folkliga musiktraditioner
i företrädesvis östra Värmland.
Verksam som musiker, bildkonstnär och poet.